location_on Tìm nhà hàng gần bạn nhất! keyboard_arrow_down

Vua Cua JSC Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về Vua Cua JSC instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
my_module
Short (1 phrase/line) summary of the module's purpose, used as subtitle on modules listing or apps.openerp.com
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam